/
OŚWIADCZENIE PACJENTA/KI WS. PRZETWARZANIA DANYCH

Ja, pacjent/ka dietetyk Diany Pietraszewskiej, oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez dietetyk Dianę Pietraszewską polegających na doradztwie żywieniowym i sporządzaniu jadłospisów dietetycznych,
2. wyrażam zgodę na udostępnienie dietetyk Dianie Pietraszewskiej moich danych osobowych w wywiadzie medyczno-żywieniowym, w tym danych o moim stanie zdrowia i wykorzystanie ich w celu wykonania usługi przez dietetyk Dianę Pietraszewską,
3. podałem/am wszystkie informacje o moim stanie zdrowia w wywiadzie medyczno-żywieniowym oraz oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe,
4. przed rozpoczęciem współpracy z dietetyk Dianą Pietraszewską zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
5. przed rozpoczęciem współpracy z dietetyk Dianą Pietraszewską zostałem/am poinformowany/a o Regulaminie usług świadczonych przez dietetyk Dianę Pietraszewską oraz Polityce prywatności, udostępnionych na stronie internetowej: https://dianapietraszewska.com   i zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi dokumentami.

Ważne! Zapytaj o termin konsultacji, zanim wykupisz usługę: dieta@fat-or-not.pl

Aktualny czas oczekiwania na realizację konsultacji wynosi min 7 dni.
Product image
Konsultacja + gotowy jadłospis na 7 dni
Pakiet obejmuje: - Konsultację (30 min rozmowa przez telefon lub Skype) - Jeden wybrany gotowy jadłospis na 7 dni (wszystkie jadłospisy są dostępne na stronie w zakładce Sklep)
199,00 zł